A látogató a vár első emeleti, csehboltozatú lovagtermében a Zichyekhez kapcsolódó kiállítást tekintheti meg.

A Zichy család több száz éves históriája összefonódik Várpalota, Veszprém vármegye és egész Magyarország történetével. Tagjait ott találjuk a hadvezérek, főispánok,  az udvari tisztségviselők, a szabadságharcosok, a politikusok, az ipartámogatók, a művészek, a kultúra mecénásainak, a tudományos kutatók és szakemberek,  az iskolaalapítók és az egyházi személyek sorában.

A 18. század elején a család várpalotai, vázsonykői ága egy viszály következtében kettészakadt. Az egyik ág, az „alsóuraság” megtartotta a város főterén álló kéttornyú várkastélyt, a másik ág, a „felsőuraság„, új kastélyt épített magának a vár nyugati oldalán emelkedő dombon.