"A Reneszánsz Palota"
Uniós támogatásból megvalósult „A reneszánsz Palota” oktatási programsorozat várpalotán.

2014.07.15.

THURY-VÁR Nonprofit Kft.

8100 Várpalota Hunyadi Mátyás tér 1.

 

Sajtóközlemény             

Uniós támogatásból megvalósult „A reneszánsz Palota” oktatási programsorozat várpalotán

 

 

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. (korábban Szindbád Nonprofit Kft.) TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0322 „A Reneszánsz Palota” projektjének végrehajtásához az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában 29.592.450 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A projekt keretében a THURY-VÁR Nonprofit Kft. 19 együttműködő partnerrel - 8 óvoda, 2 közép-, 8 általános iskola, 1 zeneiskola - közösen 76 programot valósított meg a 2013. június 1. és 2014. június 30. közötti időszakban.

 

A programok között voltak tehetséggondozó szakkörök, havi illetve heti szakkörök, témahetek, témanapok, vetélkedők. A programok hozzájárultak, hogy a THURY-VÁR Nonprofit Kft. minél szélesebb körben bekapcsolódjon az informális oktatásba. A pályázat segítségével megvalósult programok, foglalkozások biztosították a gyermekek fejlődésének lehetőségét, a színes programkínálatból minden gyermek kiválaszthatta az érdeklődésének, tehetségének megfelelő területet.

 

A programokon mindkét félévben több, mint 1000 gyermek vett részt, akik felfedezhették Várpalota reneszánsz kori emlékeit, megismerkedhettek a középkori várak életével, viseletével, kultúrájával. Az interaktív, gyakorlati foglalkozások keretében lehetőséget kaptak a résztvevők a reneszánsz kori mesterségek kipróbálására: többek között agyagozásra, szövésre, bőrözésre, gyöngyfűzésre, textilművészettel való megismerkedésre.

 

A programok megvalósítása az együttműködő intézmények szakembereinek bevonásával valósult meg. A projekt keretében a sikeres megvalósításhoz lehetőség nyílt olyan alapanyagok beszerzésére, amelyekre az iskoláknak a formális oktatási programjaik keretében nincsen lehetőségük.

 

A résztvevők és a pedagógusok visszajelzéseit figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a projekt megvalósításával sikerült a kitűzött célt elérni: a résztvevő gyermekek olyan új élményekkel, ismeretekkel gazdagodtak, amelyekre az iskolai oktatás keretében nem lett volna lehetőségük.